ทำความสะอาดสถานที่

บริการทำความสะอาดเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมการทำความสะอาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม ทำความสะอาดโรงงานและทำความสะอาดห้องครัว

ทีมงานของเราผ่านการอบรมมาอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องกรรมวิธีการทำความสะอาดอย่างเชี่ยวชาญ ตัวผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัย ระเบียบและข้อบังคับในแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อม

เราเข้าใจความสำคัญของกระบวนการในการผลิต ดังนั้นการทำความสะอาดในทุกๆส่วนจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้การผลิตดำเนินไปได้ตามกำหนดที่วางไว้

Search

eBook

คู่มือการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม จากกระทรวงสาธารณสุข สนใจดาวน์โหลดเลย!
Download Now

Copyright © 2018 Cleaner.in.th. All Rights Reserved.