คำถามที่พบบ่อย

 1. คำถาม: บริษัทฯ รับทำความสะอาดสำนักงานหรือไม่
  คำตอบ: นโยบายของบริษัทฯ คือ การทำความสะอาดให้เสร็จในระยะเวลาจำกัดภายใน 1 – 3 ช.ม. โดยการทำงานเป็นทีม ในวันและระยะเวลาที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า
 2. คำถาม: บริษัทฯ คิดค่าบริการอย่างไร
  คำตอบ: ค่าบริการจะถูกกำหนดจากพื้นที่ในการทำความสะอาด จำนวนพนักงานที่จำเป็นในการทำงาน เวลาในการปฏิบัติงาน ความยากง่ายของประเภทงาน ประเภทของลูกค้า – ประจำ/ทำครั้งเดียว
 3. คำถาม: รับจ้างทำความสะอาดในเขตใดบ้าง
  คำตอบ: บริษัทฯ รับบริการในทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพฯ
 4. คำถาม: ต้องการให้ขัดพื้น บริษัทฯ คิดค่าบริการเพิ่มหรือไม่
  คำตอบ: บริษัทฯ คิดค่าบริการเพิ่มในกรณีที่ต้องใช้เครื่องขัดในการทำความสะอาด ทั้งนี้รบกวนเจ้าของบ้านต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อทางบริษัทฯจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์
 5. คำถาม: บริษัทฯมีมาตรการใดในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเรื่องทรัพย์สินในบ้าน
  คำตอบ: พนักงานของบริษัทฯเป็นคนไทยทุกคน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับคนต่างชาติเข้ามาทำงาน พนักงานทุกคนมีประวัติสามารถติดตามได้จนถึงบ้านที่ต่างจังหวัด การทำความสะอาดบ้านของบริษัทฯ พนักงานจะไม่มีการเปิดตู้ เปิดลิ้นชัก ทำความสะอาด ในกรณีเกิดข้อผิดผลาดพนักงานทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินในบ้าน ทางบริษัทฯยินดีชดใช้ค่าเสียหายกับทางเจ้าของบ้านเต็มจำนวนแต่ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าของงานทำความสะอาดที่ทำให้เจ้าของบ้านในวันนั้น
 6. คำถาม: เรียกเข้ามาดูงาน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
  คำตอบ: ทางบริษัททำความสะอาด Cleaner.in.th พร้อมที่จะให้บริการสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำโปรแกรมทำความสะอาดที่เหมาะสมแก่ท่านฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

Search

eBook

คู่มือการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม จากกระทรวงสาธารณสุข สนใจดาวน์โหลดเลย!
Download Now

Copyright © 2018 Cleaner.in.th. All Rights Reserved.