สมัครงานบริษัททำความสะอาด

พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานกับ Cleaner.in.th และมีความภาคภูมิใจในบริษัท คุณค่า และแบรนด์ของบริษัท การดำเนินงานและความรับผิดชอบของพวกเขาเป็นตัวผลักดันการพัฒนาต่างๆ ของ Cleaner.in.th

เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถยกระดับธุรกิจของเราได้ในทุกด้านส่วน ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มแรก

บรรยากาศการทำงานของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยจิตวิญญาณแห่งการมุ่งสู่ชัยชนะและการทำงานเป็นทีมผสมกัน เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันด้วย เราให้ความเอาใจใส่ทั้งคู่ ทั้งความสำเร็จและคนของเราในบริษัท

Cleaner.in.th ต้องการบุคคลที่มีขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทางบริษัทยินดีอย่างยิ่ง ที่จะเปิดโอกาสต้อนรับผู้ประสงค์ที่จะร่วมงานกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประทับใจ กับการต้อนรับอันแสนอบอุ่น

 

รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดประจำสำนักงาน ( ออฟฟิศ ) จำนวนมาก

คุณสมบัติ

 • อายุตั้งแต่  18  ปี  ไม่เกิน  50  ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ( อ่านออก – เขียนได้ )
 • เพศหญิง
 • เป็นคนไทย  สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ทำงานบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน  1  ใบ
 • รูปถ่าย  1 -  2  นิ้ว   2  รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ( ถ้ามี )  1  ใบ
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )  1  ใบ

 

รับทีมงานทำความสะอาด ( ทำงานเป็นทีม )

 • มีทีมงานพร้อมที่จะรับเหมางานทำความสะอาดแบบ First Clean หรือ Big Clean
 • มีน้ำยา เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานทำความสะอาดอย่างครบครัน
 • หัวหน้าทีม และ พนักงานในทีม มีความรู้ และ ประสบการณ์ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานทำความสะอาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความต้องการของผู้ว่าจ้าง  รวมถึงการส่งมอบงานให้เรียบร้อย

Search

eBook

คู่มือการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม จากกระทรวงสาธารณสุข สนใจดาวน์โหลดเลย!
Download Now

Copyright © 2019 Cleaner.in.th. All Rights Reserved.